Voorwaarden

Organisatie
Het Interventiecongres is een coproductie van Uitgeverij SWP en Logacom. Officiële partners van het Interventiecongres zijn de William Schrikker Groep (WSG), specialist in uw jeugdzorgregio, en Stichting Sociale Professionaliteit. Mediapartner van het congres is vaktijdschrift Sozio.
 
Datum en plaats
Het congres vindt plaats op donderdag 19 mei 2016 in het Beatrixtheater van congrescentrum De Jaarbeurs te Utrecht, Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht (www.jaarbeurs.nl).
 
Inschrijvingsvoorwaarden
Deelname aan dit congres bedraagt € 295,00 excl. btw. Deelname aan dit congres is inclusief lunch, consumpties, congresmateriaal, toegang tot de interventiemarkt en het boek Mevrouw mag ik bij u wonen? van Caroline Karssen, Hellen Kooijman en Maria van Rooijen. Een indrukwekkende bundeling verhalen en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk. U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een factuur voor de betaling van deelnamekosten.
 
Kortingsregeling
EARLY BIRD korting: Ruim 10% korting voor snelle beslissers, deelnameprijs met korting is € 265,00 excl. btw. Voorwaarde is dat inschrijving uiterlijk 15 maart 2016 is voltooid
Meerpersoonskorting: Bij meerdere deelnemers uit één instelling: 2e deelnemer 5%, 3e en volgende deelnemers 10% korting. Voorwaarde is dat bij opgave van deelname het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is.
Studentenkorting: studenten hebben recht op € 59,- korting.Voorwaarde is dat er bij de aanmelding een leesbare kopie van de collegekaart wordt gevoegd.
Abonneekorting: abonnees van Sozio ontvangen € 30,- korting op hun deelname. Voorwaarde is opgave van uw abonneenummer, dat hebben wij nodig om uw korting te kunnen verwerken. Per abonneenummer wordt er voor één persoon korting aangeboden. Het nummer kunt u vinden op de adresdrager op de seal van het tijdschrift.
Kortingen kunnen (behalve de meerpersoonskorting) niet met elkaar worden gecombineerd. Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dan dient u dit zelf aan te geven bij uw aanmelding. Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt.
Annuleringsregeling
Voor annulering gelden de volgende termijnen:
1. Bij annulering vóór 5 mei 2016 bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd
2. Bij annulering tussen 5 mei en 12 mei 2016 bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd
3. Bij annulering na 12 mei 2016 bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd
Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie is gemeld.
 
Algemene voorwaarden
Bij aanmelding zijn de algemene voorwaarden van Logacom van kracht. Hiervoor verwijzen wij naar www.logacom.nl.
 
Programma-ontwikkeling
Paul Roosenstein, directeur Uitgeverij SWP
 
 
 
 
 
Nadere informatie
Logacom BV
Postbus 12010
1100 AA Amsterdam-Zuidoost
T 020-3203364
F 020-3308040
Websites:             www.interventiecongres.nl
                            www.logacom.nl
Facebook:             www.facebook.com/Logacombv
Twitter:                 @Logacom