infomarkt

In de centrale ontvangst- en pauzeruimte is een ruime informatiemarkt onderverdeeld in 

De interventiemarkt

Presentaties en stands van interventie-eigenaren met als doel bezoekers te informeren over de inhoud, aanpak en werkwijze van de voorgestelde methode of interventie.

De learning lane

Op de learning lane aandacht van opleiders, cursusbedrijven en uitgeverijen. Broodnodige kennis via face-to-face, on-the-job, @ the screen en uiteraard door boeken en tijdschriften.

Een bezoek aan de interventiebeurs is in combinatie met congresdeelname te boeken, maar kan ook los worden bezocht. U bepaalt dan uw eigen moment op de dag en u kunt zolang blijven als u zelf wilt. Entree is slechts €19,35 incl. btw, waarbij er een aantrekkelijke korting is voor groepen! Bij afname van 10 kaarten betaalt u bijvoorbeeld per persoon slechts €13,31 incl. btw. Klik hier om direct online uw kaarten voor de beurs te bestellen!

Een bezoek aan de beurs is de uitgelezen kans om kennis op te doen van interventies en ervaringen te delen. Naast de stands op de Interventiemarkt zijn er op de Learning Lane uitgevers en opleiders aanwezig die u verder kunnen informeren over bij- en nascholing voor professionals zoals u. Om het netwerken te veraangenamen, zijn koffie en thee op de beurs natuurlijk gratis en zorgen wij voor iets lekkers daarbij!

Deelnemers Learning Lane

 • Expertisecentrum William Schrikker Groep
  Als in het kader van dwang en drang opvoedproblemen samengaan met een beperking bij het kind of de ouders, zijn specifieke kennis, attitudes en vaardigheden nodig. Wat werkt wel en wat werkt niet onder bepaalde omstandigheden? Het Expertisecentrum draagt actief bij aan het ontwikkelen, borgen en overdragen van kennis rondom deze problematiek. 
 • Kenniscentrum KJP
  Het Kenniscentrum vertaalt wetenschappelijke kennis over de grote thema’s binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie in praktische protocollen. Deze protocollen zijn beschikbaar via de website via online kanalen gericht op verschillende gebruikersgroepen: professionals, ouders, jongeren, leerkrachten en gemeenten. Zie voor meer informatie: www.kenniscentrum-kjp.nl
 • Kinderwijz 
  Een onderdeel van 248media Uitgeverij, zie www.248media.nl voor meer informatie. 
 • Master Jeugdzorg - Hogeschool Leiden
  Meer informatie over de Master Jeugdzorg vindt u op www.hsleiden.nl/master-jeugdzorg
 • Medling, Kennis- en informatieportal voor mediation en (conflict) bemiddeling van Logavak Opleidingsgroep
  Via jeugdhulp.academy | communicatie.academy | 
  zorgenwelzijn.academy | ggz.academy | 
  delfosacademy en nog andere domeingerelateerde academy's verzorgt Logavak een breed scala aan kortdurende cursussen en leergangen.
 • NHL Hogeschool
  De post Hbo IAG is een eclectische opleiding voor (gezins)hulpverleners die werken met multiprobleemgezinnen. De opleiding sluit aan bij de methodiek IAG en biedt een brede basis op het gebied van theorieën, modellen en strategieën. Aan de hand van het IAG reflectiemodel leert men reflecteren op professioneel handelen. Online vindt u meer informatie over het Kenniscentrum Zorg en Welzijn en de opleiding IAG zelf
 • Uitgeverij SWP
  SWP is een marktgedreven onderneming die vak- en wetenschappelijke informatie acquireert, ontwikkelt en distribueert met het oog op educatie, kennisontwikkeling en het leveren van een bijdrage aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Ga naar www.swpbook.com voor meer informatie en online shop

Deelnemers Interventiemarkt