Programma

09.00 uur - Ontvangst en Registratie
U ontvangt van ons een naambadge en een congrestas met informatie en schrijfmateriaal. De koffie staat voor u klaar!

09.45 uur - Opening door de dagvoorzitter
Rob Schuddemat, directeur Interventies, William Schrikker Groep. 

10.00 uur - Facetten van effectieve jeugdhulp: over effectieve interventies, werkzame elementen en heel andere sleutelfactoren
Dr. Huub Pijnenburg, lector Werkzame Factoren in de Zorg voor Jeugd, Kenniscentrum HAN Sociaal, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Aan het begin van de dag plaatst Huub Pijnenburg het congresthema in een wat breder perspectief. Is investeren in passende, effectieve interventies de koninklijke weg naar effectievere jeugdhulp? Of is het een variant op een klassieke beleggersfout: al je eieren in één mandje leggen? In dat kader belicht de spreker een spannende nieuwe ontwikkeling in het denken over effectieve interventies: de zoektocht naar werkzame elementen (technieken of strategieën die deel uitmaken van meerdere, al dan niet erkende interventies). Vervolgens verbreedt Huub Pijnenburg zijn blik naar het kleurrijke spectrum van sleutelfactoren op verschillende niveaus (micro, meso, macro) die - ieder op hun eigen manier - invloed hebben op de het rendement van jeugdhulp, zonder gekoppeld te zijn aan (elementen van) interventies. Zicht en grip krijgen op heel deze kleurrijke familie van sleutelfactoren is nodig om echt verder te komen bij het zoeken naar een antwoord op de vraag: welke aanpak, bij welke cliënt of cliëntsysteem, waar en wanneer ingezet, door wie, vanuit welke houding, en onder welke condities, kan echt verschil maken in het leven van jeugdigen met ingewikkelde problematiek?

10.30 uur - Over interventie en presentie
Drs. Ariëlle de Ruijter, orthopedagoog/gz-psycholoog/psychotherapeut, directeur Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. 

Het komt wel eens voor dat een hulpverlener verplicht is in te grijpen, dan is hij directief en doortastend. Hij ‘intervenieert’. Maar tijdens dit congres wordt het woord interventie veel breder gebruikt, en wel voor programma’s die hulp bieden bij opvoedingsproblemen, gezinsproblemen en psychische problemen. Interventies. Alsof hulpverleners met militaire precisie hun werk uitvoeren en zich weer terugtrekken nadat het gewenste effect bereikt is. En wat is dat gewenste effect? Wie bepaalt dat?
In deze bijdrage kijkt Ariёlle de Ruijter kritisch naar het woord interventie en naar de betekenis die het woord heeft gekregen onder invloed van de wetenschap, en in het professioneel en methodisch handelen van hulpverleners.
Als we nu écht uit willen gaan van de regie van ouders en kind, als we hen vanuit hún perspectief terzijde staan: hoe hanteren we deze programma’s dan? Want stelt u zich eens voor: een interventie? Als het bij u zou spelen, zou u dan thuis een interventie willen?

10.45 uur  Hoe kwalitatief evaluatieonderzoek beleid en uitvoering kan versterken
Dr. Jurriaan Omlo, zelfstandig onderzoeker en eigenaar van Bureau Omlo (onder meer mede-auteur van het boek Weten wat werkt. Passend evaluatieonderzoek in het sociale domein).

De laatste jaren wordt kwalitatief onderzoek steeds vaker ingezet om beleid en interventies te evalueren. Kwalitatieve evaluatiemethoden die tot voor kort alleen in het buitenland werden toegepast, winnen nu ook in Nederland aan populariteit. Er lijkt een groeiend besef dat deze methoden beleid en uitvoering kunnen versterken. In deze lezing bespreekt Jurriaan Omlo hoe verschillende evaluatiemethoden van meerwaarde kunnen zijn voor de praktijk van beleidsmakers en sociale professionals.

 

11.10 uur - Koffiepauze
De koffie wordt geserveerd met een zoete lekkernij. Tijdens de pauzes is er tevens tijd en ruimte om de informatiemarkt te bezoeken en te netwerken. Ga voor een overzicht van de standhouders die zich reeds hebben aangemeld naar de pagina infomarkt.

11.40 uur - Eerste deelsessieronde
Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie, u kunt hiervoor een keuze maken uit 20 interventies! Ga naar de pagina deelsessies voor een overzicht. 

12.50 uur - Lunch en bezoek aan Informatiemarkt met Interventiemarkt & Learning Lane
In de Expozaal wordt u een gevarieerde lunch geserveerd. Tevens is er tijd en ruimte om de informatiemarkt te bezoeken en te netwerken. Ga voor een overzicht van de standhouders die zich reeds hebben aangemeld naar de pagina infomarkt.

14.00 uur - Inkoop van innovatieve integrale trajecten (interventies): hoe doe je dat?
Drs. Grietje Kalfsbeek, directeur Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten

De 23 Groninger gemeenten stonden in 2015, net als alle andere gemeenten in Nederland, voor de opgave om de jeugdhulp voor 2016 in te kopen. Gekozen is voor een instrument van Europese( niet openbare) aanbesteding. Een logische keuze met 160 jeugdhulpaanbieders en bijna 150 miljoen aan jeugdhulpbudgetten. Toch was er, in het licht van de transformatie van de jeugdhulp, grote behoefte aan vernieuwende, innovatieve producten. Door grote inbreng van de jeugdhulpaanbieders zelf is dit gelukt in zogenaamde integrale trajecten. Grietje Kalfsbeek licht dit toe.

14.30 uur - Potentiële effectiviteit van interventies beoordeeld
Sarah Boer, onderzoeker, afdeling Onderzoek & Business Intelligence, gemeente Rotterdam.

De Rotterdamse Toetscommissie Interventies Jeugdbeleid is één van de middelen waarmee de gemeente Rotterdam beoogt de effectiviteit van haar jeugdbeleid te verhogen. Deze onafhankelijke commissie beoordeelt in de gemeente uitgevoerde jeugdinterventies op hun potentiële effectiviteit. In haar presentatie licht mevrouw Boer, lid van deze commissie, werkwijze en instrumentarium van de toetscommissie toe.

15.00 uur - Theepauze
Tijd voor een drankje met wat lekkers en een bezoek aan de informatiemarkt. Ga voor een overzicht van de standhouders die zich reeds hebben aangemeld naar de pagina infomarkt.

15.30 uur - Tweede deelsessieronde 
Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie, u kunt hiervoor een keuze maken uit 20 interventies! Ga naar de pagina deelsessies voor een overzicht.  

16.40 uur - Afsluiting en netwerkborrel