Inleiding

Antisociaal gedrag, agressie thuis, op school, op straat, vandalisme en criminaliteit, schooluitval, trauma’s en pesten, schulden, (v)echtscheidingen, huiselijk geweld, kindermishandeling, loverboys, alcohol & drugs, game-, internet- of seksverslaving, depressie & somberheid, eetstoornissen, autisme, adhd, leerstoornissen, verstandelijke beperking, racisme, sociale uitsluiting, armoede: het is een niet alles omvattende opsomming van problemen die kinderen en jongeren oplopen en veroorzaken. En vaak dienen problemen zich niet als een solo-probleem aan, maar is het de combinatie van factoren en omstandigheden, waaraan gewerkt moet worden.

Gemeenten, jeugdhulp, wijkteams, ggz, gezondheidszorg, politie & justitie: vanuit die professionele hoek wordt geacht in samenwerking problemen bij kinderen en jongeren op te lossen.

Hoe zit het proces in elkaar?
Vrijwel voor iedere begeleidings-, ondersteunings- en hulpvraag is een bewezen effectieve interventie beschikbaar. Als professioneel betrokkene veronderstelt dat inzicht in de beschikbaarheid, om dat vervolgens te selecteren en in te zetten.


Vergroot afbeelding

 

Maar wat werkt en wat kost het? Wat biedt de meeste kans op langdurig succes binnen gewenste financiële kaders? Hoe moet korte termijn winst in verband worden gebracht met rendementen uit sociale investeringen op langere termijn? Overal op de wereld wordt nagedacht over methoden en methodieken om bepaalde problemen op te heffen. In Nederland bestaat er al geruime tijd een databank van deze interventies, waar inmiddels ruim 200 erkende interventies zijn beschreven. Het zijn interventies voor kleine groepen of kleine(re) problemen tot aan meer omvangrijke probleemsituaties in gemeenten of scholen. Allemaal met als doel sociale, pychische of maatschappelijke problemen te voorkomen of te verhelpen.

Interventiemarkt

Congresdeelame is inclusief toegang tot de interventiebeurs, maar de beurs kan ook los worden bezocht. U bepaalt dan uw eigen moment op de dag en u kunt zolang blijven als u zelf wilt. Entree is slechts €19,35 incl. btw, waarbij er een aantrekkelijke korting is voor groepen! Bij afname van 10 kaarten betaalt u bijvoorbeeld per persoon slechts €13,31 incl. btw. Klik hier om direct online uw kaarten voor de beurs te bestellen!

Een bezoek aan de beurs is de uitgelezen kans om kennis op te doen van interventies en ervaringen te delen. Naast de stands op de Interventiemarkt zijn er op de Learning Lane uitgevers en opleiders aanwezig die u verder kunnen informeren over bij- en nascholing voor professionals zoals u. Om het netwerken te veraangenamen, zijn koffie en thee op de beurs natuurlijk gratis en zorgen wij voor iets lekkers daarbij!

Tijdens dit congres gaan experts in op nut en noodzaak van interventies en de reikwijdte en organisatie daarvan. In 20 deelsessies worden succesvolle interventies gepresenteerd.

Daarnaast presenteren enkele tientallen interventie-eigenaren, maar ook kennisbedrijven  zich op de Learning Lane of de Interventiemarkt.

Kortom: gemeentelijke beleidsmakers en - inkopers, maar ook professionals werkzaam in wijkteams, jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, justitieel kader, maatschappelijk werk/psycho sociaal werkveld krijgen in één dag een flinke kennis-update van de mogelijkheden van vandaag!
 

Voor wie bedoeld?

  • Gemeentelijke beleidsmakers, wethouders, gemeentelijke uitvoeringsinstanties
  • Jeugdhulpvoorzieningen, sociale wijkteams, jongerenwerk, club- en buurthuiswerk, sportverenigingen, jeugdbescherming
  • Gezondheidszorg: jeugdartsen, eerstelijnsartsen, gezondheidscentra, wijkverpleging, consultatiebureaus
  • Onderwijs: directies, intern begeleiders, remedial teachers
  • Verzekeraars
  • Politie en justitie, wijkagenten/buurtregisseurs, openbaar ministerie, justitiële voorzieningen, reclassering

Iedere deelnemer krijgt het boek

Mevrouw, mag ik bij u wonen?

Het is een indrukwekkende bundeling verhalen en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk.

Lees hier een fragment
over 14e jarige Sjef:
Suicide


Twitter mee over het Interventiecongres met #interventiecongres | @logacom

Accreditatie

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd en goedgekeurd door:

  • Registerplein
  • SKJ, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Meer informatie over goedkeuring en puntentoekenning treft u op de pagina accreditatie van deze website. Voor vragen over deze en mogelijke andere accreditaties kunt u contact opnemen met het congressecretariaat via (office@logacom.nl).